BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

*  2  ADET FOTOĞRAF

* ÇÖZGER (ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU)

* AİLE HEKİMİNDEN SAĞLIK RAPORU (NORMAL GELİŞİMLER İÇİN)

* AŞI KARTI FOTOKOPİSİ